Iepirkumi

Popes pagasta rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana

2010-05-28, 10.02

Saskaņā ar Publisko iepirkuma likumu, Ventspils novada pašvaldība informē
ELFLA_logo[1]par atklātu konkursues_karogs_logo_30[1]
„Rekreācijas un sporta infrastruktūras pilnveidošana Popes pagasta teritorijā”

Identifikācijas numurs Nr.VND2010/30-ELFLA
 

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena

         (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 03.03.11

SIA “Vindbūvserviss” 

142817.66 LVL

 

Kontaktpersonas :

par nolikumu – Guna Punkstiņa – tālrunis  63629492;  fakss  63622231

par tehnisko specifikāciju -Vilnis Krauze – mob. tālrunis  29126935, 63681086

Piedāvājumu iesniegt līdz 2010. gada  14.decembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  18.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Piedāvājuma atvēršana 2010.gada 14.decembrī plkst.10:00,

Piedāvājuma atvēršana 2011.gada 18.janvārī plkst.10:00.

Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.