Iepirkumi

Pope.Trenažieru zāles labiekārtošana

2012-09-18, 15.18
 

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  
 „Sporta inventāra iegāde Popes pagasta sporta hallei projekta „Trenažieru zāles labiekārtošana Popes sporta hallē” ietvaros”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/50 ELFLA

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 05.11.2012.
SIA “SPORTA SISTĒMAS” (Reģ.Nr.40003569749)

2589,62LVL

 05.12.2012.
 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  2.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
 
NOLIKUMS