Iepirkumi

Pope. Estrādes pārbūves būvprojekts (atkārtots)

2017-10-20, 12.05

VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība Popes estrādes skatītāju zonas pārbūvei“.  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/61

Kontaktpersonas:  

Par iepirkuma dokumentāciju – Juris Krilovskis, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs, tālr.29145212, e-pasts: [email protected]
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vecākais speciālists Raivis Millers – Tālr. 26632883.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2017. gada 31.oktobrim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāva 10.kab.

NOLIKUMS
PIELIKUMI