Iepirkumi

Pope. Ceļu un ielu uzturēšana ziemā

2015-11-11, 13.24
VND

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 8.2 pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Ventspils novada Popes pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2015./2016. gadā” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2015/57

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
     01.12.2015.                  SIA “LEDA AV”   EUR 14,00/km; 28,00/h    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]

 

Kontaktpersonas:

Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens tālr. 63629457, 26439539.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2015.gada 24.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS