Iepirkumi

Piltenes elektrotīklu rekonstrukcija brīvdabasa estrādē

2010-12-03, 17.35

Piltenes pilsētas pārvaldes iepirkums

Piltenes pilsētas pārvalde slēgs līgumu par elektrotīklu rekonstrukciju Piltenes brīvdabas estrādē, Parka ielā2, Piltenē, Ventspils novadā.
Paredzamā līgumcena līdz 10000 (desmit tūkstoši) LVL.

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena

         (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 

A/S “Talsu spriegums”

9943.46 LVL

 

Kontaktpersona- Piltenes komunālās saimniecības vadītājs Aigars Kress,
tālrunis 63607139, 26820888.