Iepirkumi

Piltene, Ventava, Ugāle. Videonovērošanas iekārtu uzstādīšana

2019-06-18, 08.36

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Videonovērošanas tehnikas piegāde un uzstādīšana Piltenes pilsētā, Ventavas ciemā un Ugāles ciemā”, identifikācijas Nr. VND2019/17.

Kontaktpersonas:
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītāja Linda Gaigala, tālr. 20230530,
e-pasts: [email protected]
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 63629492.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 26. jūnijam plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4 Ventspilī, 2. stāva 10. kab.
Nolikumu un pielikumus skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/22945