Iepirkumi

Piltene. Ieejas lieveņu pārbūve PII

2019-10-04, 10.01

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. Pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Četru ieejas lieveņu pārbūve PII “Taurenītis” ēkai Piltenē, Ventspils novadā” ar identifikācijas Nr.VND2019/26.

Kontaktpersonas:
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Piltenes pilsētas un pagasta pārvaldes vadītājs Aigars Kress – tālr. 26820888.
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības iepirkumu speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. 20010652.
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt EIS e-iepirkumu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/28045  līdz 2019. gada 15. oktobrim plkst. 10:00.
Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/28045