Iepirkumi

Piltene, grants piegāde autoceļam

2010-12-03, 18.01

  Piltenes pilsētas pārvalde slēgs līgumu par grants piegādi pašvaldības autoceļu vajadzībām.

Paredzamais apjoms- 825 kb.m
Paredzamā līgumcena 5000.00 Ls
 

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena

         (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 
SIA “Latta”
3712.50 LVL

 

 
 
Kvalitātes prasības
 Kontaktpersona- Piltenes pilsētas komunālās saimniecības vadītājs Aigars Kress, tālrunis 63607139, 26820888