Iepirkumi

Piltene, Blāzma.Apgaismojuma uzlabošana

2012-03-27, 12.56
image001 (2) Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

Ventspils novada pašvaldības Piltenes pilsētas un Blāzmas ciema publisko teritoriju apgaismojuma infrastruktūras uzlabošana
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/16 KPFI

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

  IEPIRKUMS PĀRTRAUKTS

 

 

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 10.aprīlim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  10.aprīlī plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.