Iepirkumi

Novads. Ziedu iegāde

2015-12-02, 12.58
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Griezto ziedu, ziedu pušķu, vainagu, ziedu kompozīciju un dekoru iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām  Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2015/59 

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
 
                       Iepirkums pārtraukts!            adobe_pdf_logo[1]  
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, Tālr.63629492, 29145212; fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Saimniecības nodaļas vadītājs Andris Zvingulis – tālrunis 26175865. Piedāvājumu iesniegt līdz 2015.gada 15. decembrim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS