Iepirkumi

Novads.Ūdenstorņu sistēmu tīrīšana

2012-01-09, 14.47
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

Ūdenstorņu rezervuāru un ūdens apgādes sistēmu tīrīšana un dezinfekcija Ventspils novada teritorijā
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/2
  

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

25.01.2012.
SIA “Mazurs”

3622.45LVL

31.12.2012.

Kontaktpersonas:

Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  24.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.