Iepirkumi

Novads.Traktora un automašīnu iegāde.

2012-03-21, 14.29
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

Traktora un jaunu automašīnu iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/15

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 23.05.2012.
23.05.2012.
SIA”MTZ  SERVISS”
SIA”EURO AUTO”

25726,23LVL

52635,75LVL

20.09.2012.
20.09.2012.

 

 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 15.maijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012.gada 15.maijā plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
NOLIKUMS