Iepirkumi

Novads.Traktora un automašīnas iegāde

2014-12-10, 14.37
VND
 
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu
„Traktora un automašīnas iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2014/67

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Līgums
09.02.2015. 
 
26.02.2015.
A/S “‘Ferrus” 
 
SIA ”’Moller Auto Ventspils”
 1.daļa – 35 000,00 EUR
 
2.daļa – 29 958,68 EUR
  adobe_pdf_logo[1]
  
adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2015.gada 6.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2015.gada 6.janvārī plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
NOLIKUMS