Iepirkumi

Novads.Traktora piekebe, muca.

2012-03-20, 14.36
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

Piekabināmas asenizācijas mucas un traktora piekabes piegāde Ventspils novada pašvaldībai 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/14
 

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 17.04.2012.  SIA “GABOTEH”

3401,64 LVL (asenizācijas mucas piegāde)

4426,23( traktora piekabes piegāde)

17.05.2012.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Inārs Bērtulsons, tālr. 63629457, 29116929 (Jautājumos par tehnisko specifikāciju)
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  3.aprīlim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
 
NOLIKUMS
PAZIŅOJUMS PRETENDENTIEM