Iepirkumi

Novads.Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība biroja ēkai

2012-10-17, 08.11
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu  

 „Tehniskā projekta izstrāde un autoruzraudzība projektam “Ventspils novada domes biroja ēkas jaunbūve Brīvības ielā 41, Ventspilī”  
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/55

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

22.01.2013.
SIA “INŽENIERTEHNISKIE  PROJEKTI”
Reģ.nr. 51203015571
32 470,00 LVL
22.10.2013.

  
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  20.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  20.novembrī plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
NOLIKUMS
PAU UN TEHNISKIE NOTEIKUMI