Iepirkumi

Piltene. Sporta aprīkojuma iegāde

2019-03-07, 14.03

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Sporta aprīkojuma piegāde un uzstādīšana”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/6.
Kontaktpersonas –
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:
Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore Jolanta Ziemele, tālr.22046833, e-pasts: [email protected]
Jautājumos par iepirkuma procedūru:
Iepirkuma speciāliste Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652, e-pasts: [email protected]
Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 19. martam plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4 Ventspilī, 10. kabinetā.
NOLIKUMS

Skaidrojumi iepirkumam

Iepirkums www.eis.gov.lv