Iepirkumi

Novads.Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana

2012-02-15, 12.07

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

  Skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Ventspils novadā 2012./2013. mācību gadā 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/9 
 

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 31.08.2012.
 SIA “Ventpils Reiss

30 272,44 LVL (skolēnu pārvadājumu nodrošināšana Usmas pagastā)

7224,00LVL (skolēnu pārvadājumu

nodrošināšana Tārgales pagastā)

37 564,80LVL(skolēnu pārvadājumu

nodrošināšana Užavas pagastā)

 31.05.2013.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 3.aprīlim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012.gada  3.aprīlī plkst.10:00, Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
NOLIKUMS