Iepirkumi

Novads. Šķeldas piegāde

2012-01-25, 13.53

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

Šķeldas piegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienību vajadzībām 2012./2013.g. apkures sezonai 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/5

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

20.06.2012.
28.04.2012.
20.06.2012.
20.06.2012.
Z/S “KRAUJAS” par 1. iepirkuma daļu
Z/S “ROZĪTES” par 3. iepirkuma daļu
SIA “BĒRZI  PLUS” par 2., 4.iepirkuma daļu
SIA “BĒRZI PLUS” par 5. iepirkuma daļu

6,32LVL par 1m3

5,94LVL par 1m3

7,57 par 1m3

7,99 par 1m3

 
01.04.2013.

 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 13.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
Piedāvājuma atvēršana 2012. gada  13.martā plkst.10:00,
Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
NOLIKUMS