Iepirkumi

Novads.Saldumu paciņu piegāde

2016-10-12, 11.00
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82. pantu  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Ziemassvētku saldumu paciņu piegāde”.
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2016/72.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
   Iepirkums pārtraukts!          adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 63629492, 29145212, fakss 63622231.
Ventspils novada pašvaldības Saimniecības nodaļas vadītājs Andris Zvingulis, tālr. 26175865.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2016. gada 25. oktobrim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.
NOLIKUMS