Iepirkumi

Novads.Piena piegāde izglītības iestādēm

2012-12-04, 09.34
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

PIENA PIEGĀDE VENTSPILS NOVADA IZGLĪTĪBAS IESTĀDĒM 2013.GADĀ 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/61

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

02.01.2013.
A/S “Rīgas Piena Kombināts”

0,360 LVL

27.12.2013.

  
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 17.decembrim plkst.11:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
 
NOLIKUMS