Iepirkumi

Novads. Patēriņa skaitītāju piegāde un uzstādīšana

2019-07-09, 16.18

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Siltumenerģijas un aukstā ūdens patēriņa skaitītāju piegāde un uzstādīšana Ventspils novada daudzdzīvokļu mājās”, identifikācijas Nr.VND2019/21.
Kontaktpersonas:
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 63629457, 26439539.
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 63629492, 25703900.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 22..jūlijam plkst..10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4 Ventspilī, 2. stāva 10. kab.
Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/24308