Iepirkumi

Novads. Kurināmās dīzeļdegvielas piegāde

2019-11-01, 10.22

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Kurināmās (marķētās) dīzeļdegvielas piegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām” ar identifikācijas Nr. VND2019/30.

Kontaktpersonas:
Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] (jautājumos par iepirkuma procedūru, dokumentāciju).
Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539, e-pasts: [email protected] (jautājumos par tehnisko specifikāciju).
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt EIS e-iepirkumu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29435 līdz 2019. gada 12. novembrim plkst. 10:00.
Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/29435