Iepirkumi

Novads. Komunālās tehnikas iegāde

2012-04-04, 06.39
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

„Komunālās tehnikas iegāde Ventspils novada pašvaldībai” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/19

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 07.05.2012. SIA”GAFO”

8216,34LVL

 07.06.2012.

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Inārs Bērtulsons, tālr. 63629457, 29116929 (Jautājumos par tehnisko specifikāciju)
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  19.aprīlim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
 
NOLIKUMS