Iepirkumi

Novads. Granulu iegāde

2017-10-24, 13.07
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Kokskaidu granulu iegāde Ventspils novada pašvaldības struktūrvienībām”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2017/62.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 21.11.2017.  SIA “Kurzemes granulas”  EUR 25 408,02    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālr. 63629492, mob.tālr. 29145212, fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2017. gada 7. novembrim plkst. 10.00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
NOLIKUMS