Iepirkumi

Novads. Gāzes piegāde

2019-11-26, 10.32

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Kurināmās sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām”, identifikācijas Nr. VND2019/35.
Kontaktpersonas:
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539.
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada pašvaldības iepirkumu speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900.
Piedāvājumi jāiesniedz līdz 2019. gada 10. decembrim plkst. 10:00 elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/30370
Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30370.