Iepirkumi

Novads. Fotofiniša iekārtas iegāde

2019-12-04, 09.31

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Fotofiniša laika fiksēšanas iekārtas iegāde” ar identifikācijas Nr.VND2019/36.

Kontaktpersonas:
Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 25703900, e-pasts: [email protected] (jautājumos par iepirkuma procedūru, dokumentāciju);
Sporta skolas direktore Jolanta Ziemele, tālr. 22046833, e-pasts: [email protected] (jautājumos par tehnisko specifikāciju).
Pretendenti piedāvājumus var iesniegt EIS e-iepirkumu apakšsistēmā: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/30824 līdz 2019. gada 17. decembrim plkst. 10:00.
Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/30824