Iepirkumi

Novads.Elektroenerģijas iegāde

2013-11-11, 14.39

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

Elektroenerģijas iegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2013/68

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Līgums 
       28.02.2014.                  A/S “Latvenergo”        113 584.94 EUR  adobe_pdf_logo[1]

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231.
Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Inārs Bērtulsons, tālr. nr. 29116929 (par tehnisko specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2013.gada 27.decembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2013.gada 27.decembrī plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
NOLIKUMS
GROZĪJUMI NR.1
SKAIDROJUMI NR.1