Iepirkumi

Novads.Elektroenerģijas iegāde

2017-12-29, 14.13
VND
Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu “Elektroenerģijas iegāde” Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2017/70.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Līgums
 22.02.2018. SIA “GETON ENERGY” EUR 94 990,63  adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 29145212, 63629492; faksa nr. 63622231.
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Inārs Bērtulsons, tālr. 29116929.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2018. gada  23. janvārim  plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2018. gada 23. janvārī plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva zālē.
NOLIKUMS

SKAIDROJUMI