Iepirkumi

Novads.Elektroenerģijas iegāde

2015-12-21, 12.40
VNDAtklāts  konkurss
Elektroenerģijas iegāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2015/65

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Līgums
                  adobe_pdf_logo[1]
 
Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231. Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Ventspils novada pašvaldības izpilddirektora vietnieks Inārs Bērtulsons, tālr. nr. 29116929.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2016.gada  19.janvārim  plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2016.gada 19.janvārī plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāva zālē.
NOLIKUMS
SKAIDROJUMI