Iepirkumi

Novads.Datortehnikas piegāde

2012-06-04, 13.52
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

 Datortehnikas piegāde Ventspils novada pašvaldībai
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/31

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 28.06.2012. SIA”MS MODIUS”

17 679.51LVL

27.07.2012.

  
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231.
Ventstpils novada pašvaldības IT speciālists Kaspars Lašinskis, tālr. 29289073 (par iepirkuma specifikāciju).
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  19.jūnijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kabinetā.
 
NOLIKUMS