Iepirkumi

Novads.Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi

2012-11-30, 07.55
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/60

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

22.01.2013.


Personu grupas sabiedrība
SIA “MEDIA CONTROL” Reģ.nr.40103167187;
SIA “LIVLAND” Reģ.nr.40003299651


17 790,80 LVL


22.01.2015.

  
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 11.decembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
 
NOLIKUMS