Iepirkumi

Novads.Darba aizsardzības pakalpojumi

2014-12-29, 09.33
VNDSaskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 82.pantu,  Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu  Darba aizsardzības un ugunsdrošības pakalpojumi
Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2014/71

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
      26.01.2015.          SIA “MEDIA CONTROL”     27 987,52 EUR     adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2015.gada 13.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.