Iepirkumi

Novads.Ceļu uzturēšana ziemā

2012-10-22, 07.52
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

Ventspils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2012./2013. gadā 
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/56 

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums 
Līgumcena (bezPVN) 
Izpildes termiņš
22.11.2012

SIA “Arods” – Piltenes pagasts

ceļu klātnes tīrīšana 1 km -9,00 LVL
sniega sanesuma tīrīšana 1h- 20,00 LVL
01.04.2013
 22.11.2012

SIA “Latta”  – Tārgales pagasts;
Usmas pagasts; Ziru pagasts 

ceļu klātnes tīrīšana 1 km -8,00 LVL
sniega sanesuma tīrīšana 1h- 20,00 LVL

01.04.2013

22.11.2012 

I/K “MD Auto Ugāle” – Ugāles ciems

 ceļu klātnes tīrīšana 1 km – 5,20 LVL

sniega sanesuma tīrīšana 1h- 15,00 LVL

  01.04.2013 
 22.11.2012

SIA “Leda AV”- Popes pagasts 

 ceļu klātnes tīrīšana 1 km -13,58 LVL  

sniega sanesuma tīrīšana 1h- 18,51 LVL 
  01.04.2013 
 22.11.2012

Z/S “Sproģi” – Zlēku pagasts

 

ceļu klātnes tīrīšana 1 km -9,00LVL
sniega sanesuma tīrīšana 1h- 10,00 Ls
  01.04.2013 
 22.11.2012
Z/S “Rozītes” – Puzes pagasts 
ceļu klātnes tīrīšana 1 km -6,46 LVL
sniega sanesuma tīrīšana 1h- 16,46 LVL
  01.04.2013 
 

Par iepirkumu daļām-
Ance, Užava, Jūrkalne un Vārve 

Iepirkums

PĀRTRAUKTS 
   

 

 
 
  
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 2.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
 
NOLIKUMS