Iepirkumi

Novads. Ceļu uzturēšana ziemā Puzes un Ugāles pag.

2017-11-29, 11.44
VND
  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Puzes un Ugāles pagasta ceļu un ielu ikdienas
uzturēšana ziemā 2017./2018. gadā
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/67.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
 18.12.2017.
Z/S “Rozītes” 
IK “MD Auto Ugāle”
14,43 eur/ km, 23,43 eur/h 

10,00 eur/km, 20,00 eur/h

   adobe_pdf_logo[1]
 adobe_pdf_logo[1]

 

adobe_pdf_logo[1]

 


Kontaktpersonas:
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu (tehnisko specifikāciju): Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens tālr. 63629457, 26439539.
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. 63629492, 29145212.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2017. gada 12. decembrim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.
NOLIKUMS