Iepirkumi

Novads. Ceļu uzturēšana ziemā

2017-11-09, 14.14
VND
  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu „Ventspils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana ziemā 2017./2018. gadā”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2017/65.

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
   27.11.2017.

 
 
 
 
Z/s “Sproģi” (Zlēkas) EUR 9.00/km; 18.00/h    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]
SIA “Venta 1” (Užava) EUR 25.00/km; 30.00/h  adobe_pdf_logo[1]
 SIA “LATTA” (Tārgale)  EUR 10.00/km; 18.00/h  adobe_pdf_logo[1]
 ZS “ARODS” (Piltene)  EUR 9.50/km; 14.00/h  adobe_pdf_logo[1]
 SIA “LEDA AV” (Pope)  EUR 14.00/km; 28.00/h  adobe_pdf_logo[1]
 SIA “LATTA” (Vārve)  EUR 10.00/km; 18.00/h  adobe_pdf_logo[1]
SIA “JĀŅLEJAS” (Ance) EUR 16,99/km; 27,99/h adobe_pdf_logo[1]
 SIA “LATTA” (Ziras)  EUR 10.00/km; 18.00/h  adobe_pdf_logo[1]


Kontaktpersonas: Jautājumos par iepirkuma priekšmetu (tehnisko specifikāciju): Ventspils novada pašvaldības Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens tālr. 63629457, 26439539.
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Ventspils novada Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis,
tālr. 63629492, 29145212.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2017. gada 21. novembrim plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4, Ventspilī, 2. stāva 10. kab.
NOLIKUMS