Iepirkumi

Novads.Ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

2012-03-14, 08.02

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

“Ventspils novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana vasarā 2012.gadā
 Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2012/13

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 18.04.2012.
 SIA “DREIJMAČI”par 1.daļu
K/S “ŪDRANDE” par 3.daļu
SIA”LEDA AV” par 4.daļu
SIA LATTA” par 5.daļu
SIA “LATTA” par 6.daļu
A/S Latvijas autoceļu uzturētājs” par7.daļu
SIA “LATA” par 8 daļu
A/S Latvijas autoceļu uzturētājs”par 9.daļu
SIA “VENTA 1” par 10.daļu
SIA “LATA”par 11.daļu
Z/S “SPROĢI” par12. daļu
 2. iepirkuma daļa izbeigta  bez rezultātiem.

7650,00LVL

7000,00LVL

8355,00LVL

5450,00LVL

11084,00LVL

3000,00LVL

3013,00LVL

7747,00LVL

6407,00LVL

6327,00LVL

8151,00LVL

01.11.2012.

 

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  27.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.