Iepirkumi

Novads. Bedrīšu remonts grants ceļos

2021-05-26, 16.03

Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu Publisko iepirkumu likuma 9. panta kārtībā Iesēdumu/bedrīšu un izskalojumu remonts grants un uzlabotas grunts ceļos Ventspils novada pašvaldībā”. Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2021/25.

Jautājumos par iepirkuma priekšmetu:
Ceļu būvinženieris Aivars Mincenbergs,  tālr. 29187310, e-pasts : [email protected].
Jautājumos par iepirkuma procedūru:
Iepirkumu nodaļas speciālists Mārtiņš Stūris, tālr. 26643261, e-pasts : [email protected].

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt EIS e-iepirkumu apakšsistēmā:   https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/ProcurementProposals/57861  līdz 2021. gada 9. jūnijam plkst. 10:00.

Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/57861