Iepirkumi

Novads. Automašīnu un autobusu piegāde

2012-02-28, 11.43
Ventspils gerb

            Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu, Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

Jaunu vieglo automašīnu un autobusu iegāde Ventspils novada pašvaldības vajadzībām”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/10

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 16.04.2012.
SIA “Venta Motors” reģ.nr.41203010445
1.iepirkuma daļa
2.iepirkuma daļa
3.iepirkuma daļa

21 500,00LVL

13 200,00LVL

96 900,00LVL

 

 

Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212; fakss 63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada 12.aprīlim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
Piedāvājuma atvēršana 2012.gada 12.aprīlī plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
NOLIKUMS