Iepirkumi

Novads. Atkritumu apsaimniekotāja izvēle

2019-07-25, 16.16

Ventspils novada pašvaldība informē par atklāta konkursa “Atkritumu apsaimniekotāja izvēle Ventspils novada administratīvajā teritorijā”. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/22.
Kontaktpersonas:
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu: Komunālās nodaļas vadītājs Andris Šlangens, tālr. 26439539.
Jautājumos par iepirkuma procedūru: Iepirkumu nodaļas vadītājs Alfrēds Paulāns, tālr. 26643261.
Piedāvājums jāiesniedz EIS e-konkursu apakšsistēmā http://www.eis.gov.lv līdz 2019. gada 27. augustam plkst. 10:00.
Nolikumu skatīt – https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/24750