Iepirkumi

Novads. Apsardze

2016-08-31, 07.53
VND

 Iepirkums tiek veikts „Publisko iepirkumu likuma” 8. 2 panta sešpadsmitās
daļas noteiktajā kārtībā
, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 

“Apsardzes un ugunsdzēsības signalizācijas iekārtu apkalpošana un objektu tehniskās apsardzes nodrošināšana Venspils novada pašvaldībā un tās iestādēs”

Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2016/53

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Lēmums
Līgums
29.08.2016. SIA “Koblenz Drošība”    11988.00    adobe_pdf_logo[1]  adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.: 63622231. Piedāvājumu iesniegt līdz 2016.gada 5.augustam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.