Iepirkumi

Novads.Apdrošināšana

2012-06-15, 10.44
Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

   Ventspils novada pašvaldības autotransporta OCTA un KASKO apdrošināšana
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/34

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

15.08.2012.
 “BALTA”

12050.78LVL

12mēneši
 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2012.gada  28.jūnijam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kab.
 
INSTRUKCIJA IEPIRKUMAM
PAZIŅOJUMS PAR STATISTIKU