Iepirkumi

Mūzikas instrumentu piegāde P/O “Ugāle”

2011-09-23, 08.43

ELFLA_logo[1]
image004
LEADER

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu,Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

  Mūzikas instrumentu piegāde Ventspils novada Ugāles pagasta pūtēju orķestrim „Ugāle”
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/58-ELFLA

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

LVL

 Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  4.oktobrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kabinetā
 
NOLIKUMS