Iepirkumi

Jūrkalnes Tautas nama rekonstrukcija

2011-02-10, 08.27

ES_logo[1] elfla_logo_30[1] LAD

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likumu,Ventspils novada pašvaldība informē par atklātu konkursu

  „Jūrkalnes tautas nama rekonstrukcija” 
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/6 ELFLA

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

LVL

 

 
Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis  63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  15.martam plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  31.martam plkst.15:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 1.stāvā apmeklētāju pieņemšanas centrā.

Piedāvājuma atvēršana 2011. gada  15.martā plkst.10:10,

Piedāvājuma atvēršana 2011. gada  31.martā plkst.15:00,

Ventspils novada domē,  Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā sēžu zālē.
 
NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS (70.67 MB)
Skaidrojumi Nr.1
Skaidrojumi Nr.2
Informācija par izmaiņām nolikumā