Iepirkumi

Jūrkalnes pagasta sporta un fizisko aktivitāšu laukums

2010-12-03, 17.43
Informatīvais paziņojums. 
 
Saskaņā ar 2009.gada 17.decembra Ventspils novada domes noteikumu nr.6 „Publiskā iepirkuma kārtības noteikumi Ventspils novada domes izveidotajās iestādēs” 4.2.punktu,
Jūrkalnes pagasta pārvalde informē, ka tiks slēgts līgums par projekta „Sporta un fizisko aktivitāšu laukums zemes gabalā „Tautas nams”” otrās kārtas realizāciju.

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena

         (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 

 

LVL

 

(futbola laukuma iekārtošana – 1584m2, bruģēta strītbola laukuma ar aprīkojumu izbūve – 185m2).
Paredzamā līgumcena bez PVN – 5265 LVL.
Darbu izpildes termiņš – 2010.gada 25.maijs.
Kontaktpersona – Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Ivars Grundmanis, tel.nr 63630046, 26384455.