Iepirkumi

Jūrkalne. Mēbeļu izgatavošana bibliotēkai

2014-01-15, 06.45

Ventspils gerb

    Ventspils novada pašvaldība pamatojoties uz Ventspils novada domes 17.12.2009. saistošo noteikumu Nr.6 4.punktu, kad pakalpojumu paredzamā līgumcena ir mazāka par 4000 eiro)  informē par iepirkumu

Mēbeļu izgatavošana un piegāde projekta „JŪRKALNES PAGASTA BIBLIOTĒKAS OTRĀ STĀVA REKONSTRUKCIJA” ietvaros

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Termiņš
Līgums 
      10.02.2014                 Guntis Niedoliņš           EUR  2920.00    14.04.2014  

    Piedāvājumu iesniegt līdz 2014.gada  21.janvārim plkst. 10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā  10.kab. (Atsūtot pa pastu vai iesniedzot personīgi).
Līgums tiks slēgts ar pretendentu, kura piedāvājums tiks atzīts par visizdevīgāko.
Kontaktpersona:
Jūrkalnes bibliotēkas bibliotekāre Ligita Kalniņa, tālr. 28696228.
TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA