Iepirkumi

Jūrkalne. Jūrkalnes ŪKT

2014-12-18, 09.46
ERAF 2 ES 2 Ventsp.nov.grb2

Paziņojums par atklātu konkursu

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un izbūve Jūrkalnes ciemā, Jūrkalnes pagastā, Ventspils novadā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ventspils novada Jūrkalnes pagasta Jūrkalnes ciemā” ietvaros 1. kārtas 1. un 2. būves daļa un 2.kārta(ERAF vienošanās 3DP/3.4.1.1.0 /13/APIA/CFLA/020/009)
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND 2014/70 ERAF

Līgums noslēgts
Pakalpojuma sniedzēja nosaukums
Līgumcena (bezPVN)
Līgums
     26.03.2015.

     26.03.2015.

     14.04.2015.
 
  1.iepirkuma daļa   A/S UPB 
 
 
  2.iepirkuma daļa   A/S UPB 
  3.iepirkuma daļa   SIA Grobiņas SPMK
     EUR  333 799,47
 
 
     EUR  60 352,06
     EUR 83 679,05
 adobe_pdf_logo[1]
 
adobe_pdf_logo[1]
 
adobe_pdf_logo[1]
Kontaktpersonas: Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis, tālr. nr.: 29145212, 63629492; faksa nr.:63622231.
Ventspils novada pašvaldības Jūrkalnes pagasta pārvaldes vadītājs Guntars Reķis, Tālr. 26384455.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2015.gada 20. janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 10.kabinetā.
Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 20.janvārī plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4.

Piedāvājumu iesniegt līdz 2015.gada 5. februārim plkst.10:00, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļā, Ostas ielā 23, Ventspilī.

Saņemto piedāvājumu atvēršana notiks 2015.gada 5.februārī plkst.10:00, Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļā, Ostas ielā 23, Ventspilī.


NOLIKUMS
TEHNISKAIS PROJEKTS
NOLIKUMA GROZĪJUMI NR. 1