Iepirkumi

Piltene. Rotaļu laukuma iekārtojums

2019-03-05, 15.24

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 9. pantu Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu “Rotaļu laukuma iekārtojums daudzdzīvokļu māju maija iela 14a; 14; 12; 10 iekšpagalmā Piltenē, Ventspils novadā “. Iepirkuma identifikācijas numurs – VND2019/5.
Kontaktpersonas.
Jautājumos par iepirkuma priekšmetu un uzstādīšanu –
Piltenes pilsētas pārvaldes vadītājs Aigars Kress, tālr.26820888.
Jautājumos par iepirkuma procedūru –
Guna Punkstiņa, tālr. 63629492, 20010652, e-pasts: [email protected].
Piedāvājumu iesniegt līdz 2019. gada 18. martam plkst. 10:00 Ventspils novada domē Skolas ielā 4 Ventspilī, 2. stāva 10. kab.
NOLIKUMS

IEPIRKUMS www.eis.gov.lv