Iepirkumi

I.Cērpas ģimenes ārstu prakses telpu rekonstrukcija

2012-12-18, 07.43

ERAF image004 Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu 
 
Ģimenes ārstu kabinetu un palīgtelpu vienkāršota rekonstrukcija un vienkāršota renovācija projekta „Primārās veselības aprūpes infrastruktūras uzlabošana ”Ilvas Cērpas ģimenes ārsta praksē” ”Avoti-19” Puzes pagastā ,Ventspils novadā” ietvaros
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2012/65 ERAF 

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

 
 

 LVL

 

Kontaktpersonas:
Ventspils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītājs Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231.
Piedāvājumu iesniegt līdz 2013.gada  8.janvārim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kab.
 
NOLIKUMS
DARBU APJOMI
 
SKAIDROJUMI PRETENDENTIEM