Iepirkumi

Elektroniskā dokumentu aprites sistēma

2010-12-03, 19.09
Ventspils novada pašvaldība vēlas iegādāties elektronisko dokumentu aprites sitēmu.
 Plānotā sistēmas iegādes cena līdz 3000.00 Ls bez PVN.
 

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena

         (bez PVN)

Līguma izpildes termiņš

 

 

LVL

 

 
Pieteikumus iesniegt līdz 2010.g. 5.jūlijam
 Kontaktinformācija- Tel. 29289073, Kaspars Lašinskis , Ventspils novada pašvaldības
 IT nodaļas vecākais speciālists
 
 SISTĒMAS TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA