Iepirkumi

Datortehnikas piegāde izglītības iestādēm

2011-10-21, 07.09

Ventspils gerb

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 81.pantu, Ventspils novada pašvaldība informē par iepirkumu

 Datortehnikas piegāde Ventspils novada izglītības iestādēm
Iepirkuma identifikācijas Nr. VND2011/64
 

Līgums noslēgts

Pakalpojuma sniedzēja nosaukums

Līgumcena (bezPVN)

Izpildes termiņš

08.11.2011. SIA “RELOKO”

9723.27LVL

08.12.2011.

  
Kontaktpersonas:
Ventspils novada domes Iepirkumu speciālists Juris Krilovskis – tālrunis 63629492, mob.tālrunis 29145212;  fakss  63622231
Piedāvājumu iesniegt līdz 2011.gada  1.novembrim plkst.10:00, Ventspils novada domē, Skolas ielā 4, Ventspilī, 2.stāvā 10.kabinetā.
 
NOLIKUMS